Nestlé Gizlilik Bildirimi

GİZLİLİK POLİTİKASI

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca

Katılımcı Kişisel Verilerin Korunması ve Aydınlatma Metni

 

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Nestlé Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. (“Nestlé Türkiye” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi azami özen ve hassasiyet ile işlemekteyiz.  Bu çerçevede verilerinizin nasıl işlendiği, kimlerle ve hangi durumlarda paylaşılabileceği konularında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 

 1. Kişisel Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Nestlé Türkiye tarafından isim soyisim, cep telefonu, e-posta adresi, meslek, ünvan, iş yeri adresi ve bulunduğunuz şehir verileriniz kampanyalarımıza katılmak ve satış ekibimizin sizlere ulaşabilmesi gibi amaçları, ürünlerimizin ve Şirketimizin tanıtımı kapsamında iletişimimizin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan Amaçlarla, aktarılmasını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla,kampanyayı düzenleyen tedarikçi ve ajanslar dahil hizmetlerinden faydalandığımız iş ortaklarımıza kanunen yetkili kamu kuruluşları Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve  elektronik ortamda Kanun’un 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan aşağıda sayılan yöntemlerle Facebook ve Instagram kurumsal hesaplarımız üzerinden toplanmaktadır.

 

 1. Veri Sahibinin Hakları

Kampanyamıza başvurarak şahsınızla ilgili olarak,

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilen aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

 

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı https://www.nestle.com.tr/iletisim/kisisel-verilerin-korunmasi#s14 linkindeki form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

 

 • Maslak Mah. Büyükdere Cad. No. 255 A Blok Kat. 6 34398 Sarıyer-İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
 • Şirketimizin nestle@hs03.kep.tr posta adresine; veya
 • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin tuketici.hizmetleri@tr.nestle.com adresine veya
 • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

 

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

 

Önemli Sorular ve Yanıtlar

Çerez Onayı

Nestlé, web sitelerimizi veya mobil uygulamalarımızı kullandığınızda ve bizimle elektronik iletişim kurduğunuzda, çevrimiçi dünyadaki gizlilik hakkınıza saygı duyar. Bu sebepten dolayı, Nestlé S.A.'nın ("Nestlé", "biz" veya "bizim") web sitemiz ve/veya Nestlé tarafından çalıştırılan mobil uygulamalarımız ("web sitemiz ve/veya uygulamalarımız") üzerinden girdiğiniz kişisel bilgileri nasıl topladığını, sakladığını, kullandığını ve işlediğini açıklamak üzere bu Gizlilik Bildirimi'ni hazırladık.

Bu web sitesini ve/veya uygulamalarımızı kullanarak bu Gizlilik Bildirimi'nde yer alan uygulamaları kabul etmiş bulunuyorsunuz (Nestlé Çerez Politikası dahildir, lütfen Soru 8'e bakın). Bu Gizlilik Bildirimi'ni veya Nestlé Çerez Politikası'nı kabul etmiyorsanız lütfen bu web sitesini veya uygulamalarımızı kullanmayın. Herhangi bir zamanda bu Gizlilik Bildirimi veya Nestlé Çerez Politikası'nda değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız. Yapılan herhangi bir değişiklik bu Gizlilik Politikası veya Nestlé Çerez Politikası'nda açıklanacaktır ve önemli değişiklikler genellikle ileriye dönük olarak sadece etkinlikler ve toplanan bilgileri etkileyecektir. Değişikliklerden ve bilgilerinizin nasıl kullanılabileceğinden haberdar olmanız adına sizden bu Gizlilik Bildirimi'ni ve Nestlé Çerez Politikası'nı düzenli olarak gözden geçirmenizi öneriyoruz.

Nestlé S.A., Nestlé'ye verdiğiniz tüm kişisel bilgilerin Veri Denetçisi'dir.

Kişisel bilgileriniz ile ilgili herhangi bir talebiniz veya bu Gizlilik Bildirimi ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen bize ulaşın.
Çevrimiçi gizlilik uygulamalarımız ile ilgili ayrıntılı bilgiler için aşağıdaki sorulardan birini tıklayın.

 

 

 1. Sizden hangi kişisel bilgileri topluyoruz ve nasıl topluyoruz?
 2. Kişisel bilgilerinizin güvenliğini nasıl sağlıyoruz?
 3. Kişisel bilgilerinizi hangi amaçlar için kullanıyoruz?
 4. Kişisel bilgilerinizi paylaşamayı red ederseniz ne olur?
 5. Kişisel bilgilerinizi kimlerle ve neden paylaşıyoruz?
 6. Kişisel bilgilerinizin kullanımı ile ilgili olarak erişimi nasıl sağlarsınız, değişiklik veya farklı seçimleri nasıl yaparsınız?
 7. Kişisel bilgilerinizi hangi ülkelere ve neden gönderiliyor?
 8. İzleme Teknolojisi – Nasıl ve neden kullanırız?
 9. E-Pazarlama – SPAMMING nedir ve SPAM e-postalar ile ilgili olarak tutumumuz nedir?
 10. Kişisel bilgilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?
 11. Bu web sitesi ve/veya uygulamalarımız çocuklardan very topluyor mu?
 12. Diğer üçüncü taraf web sitelerine bağlantı sağlıyor muyuz?
 13. Bize nasıl ulaşabilirsiniz?

 

1. Sizden hangi kişisel bilgileri topluyoruz ve nasıl topluyoruz?

Bu web sitesine ve/veya uygulamalarımıza göz atmak isterseniz sizden herhangi bir bilgi vermenizi istemiyoruz. Buna karşın web sitemizin ve/veya uygulamalarımızın sunduğu özellikler ve hizmetlerden herhangi birine katılmak isterseniz, sizden çeşitli kişisel ve/veya demografik bilgiler sağlamanızı talep edebiliriz. Kişisel bilgiler (bu Gizlilik Bildirimi'nde kullanıldığı şekilde) sizi kişisel olarak tanımlayacak veya çevrimiçi veya çevrimdışı olarak iletişim kurmak üzere kullanılacak bilgileri belirtmektedir. Bunlara örneğin adınız, posta adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız ("kişisel tanımlama bilgileri") ve doğum tarihiniz, yaşınız, cinsiyetiniz veya kişisel tanımlama bilgilerinize bağlı olan ilgi alanlarınız ve tercihleriniz dahil olabilir (toplu olarak "kişisel bilgiler"). 

Kişisel bilgileriniz sadece rızanızla toplanır (örneğin bu web sitesi ve/veya uygulamalarımız üzerinde bulunan çevrimiçi formları kullanarak bilinçli olarak sağlarsanız) ve genellikle şu şekilde gerçekleşir:

Kayıt olmak veya üye olmak ("web sitesi/uygulamaya genel kayıt") Belirli bir web sitesi ve/veya uygulamalarımıza özel bir haber bülteni için veya genel web sitesi/uygulama kaydı altında bulunmayan haber bültenleri için kayıt olmak.

 • Anketler ve oylamalar
 • Mesaj panoları ve diğer etkileşimli etkinlikler;
 • Bir arkadaşa gönderme;
 • "Bize Ulaşın" formu üzerinden gönderdiğiniz geri bildirimler, sorular veya yorumlar;
 • İş ile ilgili olarak girilen bilgiler (örn. öz geçmişler, medya talepleri vb.);
 • Çevrimiçi işe alım (örn. Nestlé'ye CV'nizi göndererek iş başvurusunda bulunmak);
 • Kişisel bilgilerin girilmesini gerektiren her türlü talep.

Yukarıda yer alan özellikler ile ilgili olarak toplanan bilgi türleri ve miktarı etkinliğe bağlı olarak farklılık gösterecektir. Talep edilen kişisel bilgilere aşağıdakiler dahil olabilir: Adınız ve soyadınız, e-posta adresiniz, ev adresiniz ve telefon numaranız (iş veya ev). Bazı etkinlikler için bir kullanıcı adı ve/veya bir şifre oluşturmanız istenebilir ve/veya ek demografik bilgi sağlamanız istenebilir, bu bilgilere aşağıdakiler dahil olabilir: (i) yaşınız veya doğum tarihiniz, (ii) cinsiyetiniz, (iii) kullanım sıklığınız, (iv) eviniz veya yaşam tarzınız ve/veya (v) sizinle ilgili diğer bilgiler.

2. Kişisel bilgilerinizin güvenliğini nasıl sağlıyoruz?

Nestlé, hassas kişisel bilgiler ve 13 yaşından küçük çocuklardan alınan kişisel bilgiler dahil olmak üzere bu web sitesi ve/veya diğer uygulamalarımız üzerinden toplanan kişisel bilgilerinizin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak üzere tüm gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri almaktadır. Bu önlemlere aşağıdakiler dahildir, ancak mutlaka bunlarla sınırlı değildir: (i) Kişisel bilgilerinizin halka açık olmayan ve sadece yetkili Nestlé çalışanları, aracılarımız ve yüklenicilerimiz tarafından erişilebilen güvenli çalışma ortamlarında saklanması ve (ii) bu bilgilere erişmeden önde kendileri ile ilgili kişisel bilgilerini sakladığımız kayıtlı web sitesi/uygulama kullanıcılarının kimliklerinin doğrulanması. Ayrıca bkz. Soru 5.

3. Kişisel bilgilerinizi hangi amaçlar için kullanıyoruz?

Genel olarak toplanan tüm bilgiler bize bilgilerinizi sunduğunuz amaç doğrultusunda veya bilgilerin toplanması sırasında ya da bu Gizlilik Bildirimi'nde açıklanan amaçlar doğrultusunda kullanılır. Örneğin bu web sitesine ve/veya uygulamalarımıza kayıt yaptırdıysanız ("web sitesi/uygulamaya genel kayıt), sağladığınız bilgiler örneğin kayıt sırasında iletileri alma özelliği veya kayıt ile otomatik olarak gelen bildiriler gibi tipik olarak kayıt ile birlikte gelen fayda ve ayrıcalıkları size sunabilmemiz için kullanılır. Benzer şekilde bizimle bir çevrimiçi iletişim formu üzerinden iletişim kurarsanız, talebinize veya yorumunuza yanıt vermek üzere bilgileriniz kullanılacaktır ve bazı durumlarda bu web sitesinde ve/veya uygulamalarımızda anonim şekilde sorularınıza yanıt yayımlayabiliriz.

Bu web sitesine ve/veya uygulamalarımıza kayıt yaptırırken veya bilgi sağlarken (bir işaret kutusu veya farklı bir şekilde) talep ettiğiniz etkinlik veya hizmet dışında farklı bir etkinlik veya hizmet için bilgilerinizin kullanılması seçeneği sunulabilir. Örneğin bir yarışma veya farklı bir promosyon için kayıt yaptırıyorsanız, promosyonu yapan web sitesi ve/veya uygulamalarımızdan veya diğer web siteleri veya Nestlé ürünleri ile ilgili haber bültenleri veya bildiriler için kayıt yaptırabilirsiniz Bu ek hizmetleri almayı seçerseniz, bilgilerinizi bu hizmetleri sağlamak üzere kullanacağız.

Ayrıca kişisel ve/veya demografik bilgilerinizi iç pazarlama ve demografik çalışmalarımız için kullanabiliriz, bu şekilde size sağladığımız ürünleri ve hizmetleri sürekli olarak iyileştirebilir, kişiselleştirebilir, özelleştirebilir ve ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılayabiliriz. Bunlara, dış kaynaklardan veya üçüncü taraflardan elde ettiğimiz verilerle bu web sitesi ve/veya uygulamalarımız üzerinden toplanan kişisel bilgilerinizi zaman zaman birleştirmek, güncellemek veya farklı şekillerde genişletmek dahildir.

Genel olarak hesabınız aktif olduğu sürece veya talep ettiğiniz hizmetleri size sağladığımız sürece kişisel bilgilerinizi tutmaya devam etmekteyiz. Bununla birlikte, örneğin e-posta almaktan vazgeçmek gibi size hizmet sağlamak üzere kişisel bilgilerinizin kullanılmamasını talep ederseniz, lütfen Bize Ulaşın. Kişisel bilgilerinizin makul bir süre boyunca ve yasal, düzenleyici yükümlülüklere uyma, ihtilafları çözme, anlaşmalarımızı uygulama ve benzeri kayıt yönetimi amaçları doğrultusunda gerektiği kadar tutulacağını unutmayınız.
Aşağıdakiler bu web sitesi ve/veya uygulamalarımız ile ilgili çeşitli özellikler konusunda ek bilgiler sunmaktadır:

 • Haber bültenleri ve E-posta

Bize e-posta adresinizi ve/veya posta adresinizi verirseniz (web site/uygulama genel kaydı veya belirli bir haber veya ileti için), sağladığınız iletişim bilgileri talep edilen haber bülteni, ileti veya kaynakların gönderilmesi için kullanılacaktır. Buna ek olarak diğer Nestlé markalarını veya web sitelerini tanıtan iletiler alabilirsiniz. Bu materyaller normal posta veya e-posta şeklinde gönderilebilir.

Ayrıca, e-posta adresinizi, işlemsel veya idari iletiler (örn. belirli bir kayıt veya etkinlik için üye olduğunuzda veya aboneliğinizi iptal ettirmek istediğinizde gönderilen onay e-postası) ve çeşitli hizmet ile ilgili duyuruları (örn. Gizlilik Bildirimimiz ile ilgili güncellemeler konusunda bildiriler, bu web sitesinde ve/veya uygulamalarımızda sonlandırılan özellikler veya programlar, çevrimiçi hizmetlerimizde ya da teknik destek politikalarımızda yapılan değişiklikler ve diğer ilgili değişiklikler) göndermek üzere kullanabiliriz. Toplu olarak bu Gizlilik Bildiriminde yer alan bu tür iletiler "İdari Bildiriler" olarak belirtilmektedir.

 • Anketler ve Oylamalar

Bu web sitesi ve/veya uygulamalarımız tarafından gerçekleştirilen iki tür anket veya oylama bulunmaktadır. Birisi tamamen demografik veya anket bilgileri (örn. yaş, cinsiyet, ev ile ilgili bilgiler, diğer ilgi alanları vb.) talep edilir ve bilgiler sizinle ilgili kişisel bilgilerle ilişkilendirilmez. Diğer durumlarda (örneğin hesap kaydı gibi) aynı bilgileri toplayabilir ve kişisel bilgilerinizle bir araya getirebiliriz.

 • Mesaj panoları ve diğer etkileşimli özellikler

Bu web sitesi ve/veya uygulamalarımız üzerinde mesaj, hikaye, resim veya sanat çalışmalarınızı gönderip yayınlayabilmenize izin veren etkileşimli özellikler sunabiliriz. Bu etkinlikleri kullanan veya bu etkinliklerde yer alan kişileri korumayı amaçlamamıza karşın bir mesaj panosu veya diğer çevrimiçi topluluk türü özellikler gibi halka açık alanlarda sizinle ilgili kişisel bilgileri veya görüntüleri paylaşırken dikkatli olmanızı öneririz. Bu tür bilgiler, bilinmeyen kişilerce toplanıp kullanılabilir. Bu nedenden dolayı bu alanlarda sunduğunuz bilgilerin güvenliği ve gizliliğini garanti edemeyiz ve bu bilgilerden sorumlu değiliz. Bu özellikleri riski size ait olmak üzere kullanabilirsiniz. Blog'umuzdan veya topluluk formumuzdan kişisel bilgilerinizin kaldırılması için lütfen Bize Başvurun. Bazı durumlarda kişisel bilgilerinizi kaldıramayabiliriz, bu durum gerçekleşirse sizi bu durum ve nedeni hakkında bilgilendireceğiz.
Bu özellikler üzerinden bize sunduğunuz bir resmi veya mesajı yayınlamaya karar verirsek, resim veya mesajınızla birlikte kullanıcı adınız, adınız, soyadınızın ilk harfi ve/veya ikamet ettiğiniz şehir ve eyalet gibi bilgilerinizi yayınlayabiliriz.

 • Bir arkadaşa gönderme

Tek seferlik özellikler için talep edilen bilgiler (tipik olarak isimler ve e-posta adresleri) tek sefer kullanılır (örn. bildirimin gönderilmesi için) ve daha sonra tarafımızca tutulmaz.

 • İş ile ilgili bilgiler

Bu web sitesi ve/veya uygulamalarımızın bazı alanlarında kendiniz ve temsil ettiğiniz şirket bilgilerini iş amaçlı olarak girebilirsiniz. Bu alanlara, çevrimiçi olarak bir öz geçmiş veya iş başvurusu yapabildiğiniz bir kariyer bölümü veya medya taleplerini ele almak üzere bir iletişim formu dahil olabilir. Bu bağlamda toplanan tüm kişisel bilgiler sadece ilgili amacı doğrultusunda kullanılacaktır (örn. bir öz geçmiş sadece iş başvurusu süreci için kullanılacaktır) ancak bu tür bilgiler bu Gizlilik Politikası koşullarına tabi değildir.

4. Kişisel bilgilerinizi paylaşmayı reddederseniz ne olur?

Talep edildiğinde kişisel bilgilerinizi girmeyi reddederseniz, bu web sitesi ve/veya uygulamalarımız üzerinde yer alan çeşitli etkinlikler ve kişiselleştirilmiş özelliklere katılamayabilirsiniz, size sunacağımız hizmetler ve özel teklifler kısıtlanabilir. Örneğin e-posta adresinizi paylaşmayı reddederseniz haber bültenlerimizi alamazsınız veya bu web sitesine ve/veya uygulamalarımıza kayıt olamazsınız. Buna karşın bu web sitesine ve/veya uygulamalarımıza göz atarak, Nestlé ve ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için, kişisel bilgilerinizi bizimle paylaşmanız gerekli değildir.

5. Kişisel bilgilerinizi kimlerle ve neden paylaşıyoruz?

Nestlé, sizi özel olarak bilgilendirmediğimiz ve bunu yapmamız için bize özel olarak izin vermediğiniz sürece kişisel bilgilerinizi asla, doğrudan pazarlama amacıyla kullanmayı amaçlayan Üçüncü Taraf ticari kurumlarla paylaşmaz.

Nestlé kişisel bilgilerinizi yan şirketleriyle, doğrudan veya dolaylı sahiplik yoluyla kontrol ettiği şirketlerle paylaşabilir (toplu olarak "Nestlé Grubu"). Nestlé ayrıca kişisel bilgilerinizi sadece aşağıdaki durumlar için geçerli olmak üzere paylaşabilir:

 • Hizmet Sağlayıcılar, Aracılar ve Yükleniciler

Bu web sitesi ve/veya uygulamalarımızın iç faaliyetlerine destek sağlamak ve bu web sitesini ve/veya uygulamalarımızın veya bunların içerisinde bulunan çeşitli işlevler, programlar veya promosyonların yönetiminde bize yardımcı olmak üzere hizmet sağlayıcılar, aracılar veya yükleniciler gibi üçüncü taraflardan yardım alabiliriz. Bu üçüncü taraflardan bazıları bu web sitesine ve/veya uygulamalarımıza eriştiğiniz ülkenin dışında bulunabilir. Örneğin, web sitesi barındırma için ana hizmet sağlayıcımız Birleşik Devletler ve Birleşik Krallık'ta bulunmaktadır (ayrıca bkz. Soru 7). Bu üçüncü taraflar ve çalışanları, bu hizmetleri bize sağlarken sizinle ilgili kişisel bilgilere erişebilir. Bu durumdaki bir üçüncü parti, her durumda kişisel bilgileriniz için Nestlé ile aynı güvenlik seviyesini sağlamak zorundadır ve gerektiğinde kişisel bilgilerinizi gizli ve güvende tutmak ve bunları yalnızca Nestlé'nin özel talimatı üzerine işlemek üzere yapılmış yasal bir sözleşmeye uymak zorundadır.

 • Ortaklar ve Ortak Promosyonlar

Zaman zaman bu web sitesi ve/veya uygulamalarımızda başka bir şirket, organizasyon veya farklı tanınan bir üçüncü taraf ile ortak olarak veya ortak sponsorluk sağladığımız program veya promosyonlar gerçekleştirebiliriz ve bu etkinliğin bir parçası olarak kişisel bilgilerinizi toplayabilir ve işleyebiliriz. Bu şekilde bir promosyonun bir parçası olarak Nestlé dışındaki bir şirket tarafından kişisel bilgileriniz alınırsa (veya bu tarafla paylaşılırsa) kişisel bilgilerinizin toplandığını size bildireceğiz.

aşka bir şirketle herhangi bir promosyon gerçekleştirirken ilgili şirketin gizlilik politikası ile ilgili olarak size ayrı bir bağlantı sağlayabiliriz ve bizimle aynı gizlilik uygulamalarını gerçekleştirdikleri konusunda bir garanti sunamadığımız için kişisel bilgilerinizi paylaşmadan önce bu bildirimi okumanızı öneririz. Kişisel bilgilerinizin toplanmasını veya bizim dışımızda bir şirketle paylaşılmasını istemezseniz, kişisel bilgileriniz toplanırken/talep edilirken bunun gerçekleştirilmemesini veya bu etkinliklere katılmamayı seçebilirsiniz.

 • Kanuni Devirler ve İş Transferleri

Yürürlükte olan yasalar uyarınca bunu yapmamız gerekirse; ya da iyi niyetli olarak yaptığımız değerlendirmeye göre bu tür bir eylem yasal sürece uymak için gerekliyse; herhangi bir yasal talebe veya eyleme karşılık vermek için; ya da Nestlé'nin veya müşterilerinin veya kamunun haklarını korumak için kişisel bilgilerinizi açıklayabiliriz.

Başka bir şirketin Nestlé'nin tamamını veya bir kısmını birleşme veya satın alma ile elde etmesi veya Nestlé'nin Nestlé kurumunun bir kısmı veya tamamını satmak veya imha etmesi durumunda alıcı taraf, ilgili kanunlar uyarınca kişisel bilgileriniz dahil olmak üzere Nestlé kurumu tarafından tutulan bilgilere erişim sağlayacaktır. Benzer şekilde kişisel bilgiler kurumsal yeniden düzenlenme, iflas işlemleri veya benzer durumlarda ilgili kanun tarafından izin verilmesi ve bu kanunlar uyarınca gerçekleştirilmesi durumunda aktarılabilir.

 • Toplu Bilgi

Toplu demografik veya anket bilgilerini üçüncü taraflarla paylaşabiliriz ancak bu bilgiler isimsiz şekildedir ve herhangi bir kişisel bilgi içermez. Paylaştığımız toplu bilgiler Soru 8'de açıklandığı şekilde çerezler veya benzer bir izleme teknolojisi ile elde edilen isimsiz bilgiler içerebilir.

6. Kişisel bilgilerinizin kullanımı ile ilgili olarak erişimi nasıl sağlarsınız, değişiklik veya farklı seçimleri nasıl yaparsınız?

Aşağıdakiler kişisel bilgilerinizin tarafımızca toplanması ve kullanımı ile ilgili seçenekleri belirtmektedir.

Her zaman bizimle kişisel bilgilerinizi paylaşmama seçeneğine sahipsiniz. Buna karşın, paylaşmayı seçmeniz durumunda Soru 4'te belirtildiği şekilde size sağlayabileceğimiz etkinlikler ve özellikler konusunda kısıtlanabilirsiniz.

Bu web sitesi ve/veya uygulamalarımızdan haber bülteni, duyuru veya diğer bildiri ve/veya hizmet almak istemiyorsanız, lütfen kayıt sırasında bu bildiriler veya hizmetler için bir talep belirtmeyin. Bu yönde bir talebiniz olduysa ve bunu kaldırmak istiyorsanız, lütfen bu web sitesi ve/veya uygulamalarımızda bulunan Aboneliği sonlandırma bölümünü ziyaret edin ve tercihlerinizi değiştirin.

Size gönderdiğimiz her e-posta bildirimi ile birlikte size gelecekteki bildirileri almama seçeneği sunuyoruz (örn. aboneliğin iptal edilmesi). E-posta içerisinde sunulan aboneliğin iptal edilmesi sürecini veya talimatları takip etmeniz yeterlidir.

Yukarıda belirtilen yöntemlere erişemiyorsanız veya farklı bir talebiniz varsa lütfen bize ulaşın.

Buna ek olarak bir üçüncü tarafın dahil olduğu bir programa katıldıysanız ve bunun bir parçası olarak ilgili üçüncü taraftan gelecekte gönderecekleri bildirileri almayı kabul ettiyseniz, bu tür bildirilerin gönderilmesini durdurmak üzere üçüncü taraf ile doğrudan iletişime geçmeniz gereklidir. Bu süreç üçüncü tarafın politikaları içerisinde belirtilmiş olabilir.

7. Kişisel bilgileriniz hangi ülkelere ve neden gönderiliyor?

Nestlé küresel bir şirkettir ve kişisel bilgileriniz uluslararası sınırların ötesine taşınabilir. Bilgiler, veri koruma seviyeleri kişisel bilgilerinizi gönderdiğiniz ülkedekinden farklı olan ülkelere aktarılabilir. Kişisel bilgileriniz Nestlé Grubu'nun değişik ülkelerdeki farklı şirketleri arasında karşılıklı aktarılabilir. Nestlé, kişisel bilgilerin gerek taşınması sırasında gerekse alındığı yerde bunların güvenliğini sağlamak için gereken önlemleri almaktadır.

Bu web sitesini ve/veya uygulamalarımızı sağlayan sunucular, bu web sitesi ve/veya uygulamalarımıza erişim sağladığınız ülkenin dışında bulunabilir. Çoğu Nestlé sitesi için ana barındırıcımız Birleşik Devletler ve Birleşik Krallık'ta bulunmaktadır. Bu sağlayıcı yüksek standartta bir gizlilik koruması sağlayan bir anlaşmaya uymak zorundadır ve (diğer maddelerin yanı sıra) yalnızca Nestlé'nin talimatıyla hareket etmekte ve kişisel bilgilerinizi sürekli olarak güvende tutmak için gerekli her tür teknik önlemi almaktadır.

8. İzleme Teknolojisi – Nasıl ve neden kullanırız?

Nestlé, web sitelerimizin kullanımı ve işlevlerini geliştirmek, ziyaretçilerin bu web sitesi ve/veya uygulamalarımız ile bu alanlarda sağlanan araçlar ve hizmetleri nasıl kullandığını daha iyi anlayabilmek amacıyla tarayıcı türü ve işletim sistemi, referans alınan sayfa, site üzerinde izlenen yol, İnternet Sağlayıcı'nın alanı gibi çeşitli bilgileri toplamak üzere izleme teknolojilerinden ("Çerezler", "IP Adresleri", "Kayıt Dosyaları", "Web İşaretçisi") yararlanmaktadır. İzleme teknolojileri bu web sitesi ve/veya uygulamalarımızı kişisel ihtiyaçlarınıza göre düzenlememize yardımcı olmaktadır.

 • Çerezler

Çerezleri bu web sitesinin ve/veya uygulamalarımızın kullanımı ile işlevselliğini geliştirmek ve ziyaretçilerimizin bu web sitesini ve/veya uygulamalarımızı ve burada sağladığımız araçları ve hizmetleri nasıl kullandıklarını daha iyi anlamak üzere kullanıyoruz. Bilgisayarınızda Çerezlerin depolanması bu web sitesi ve/veya uygulamalarımız ile olan deneyiminizi kişiselleştirmek veya iyileştirmek, böylece bir sonraki ziyaretinizi daha keyifli hale getirebilmek için basit ve kolay bir yol sağlar.
Nestlé'nin Çerezler ve haklarınız ile ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz lütfen Nestlé Çerez Politikası'nı ziyaret edin.

 • IP Adresleri

İnternet Protokol (IP) adreslerini (diğer öğeler ile birlikte) aşağıdaki amaçlar doğrultusunda izleyebiliriz: (i) teknik sorunları gidermek, (ii) web sitesi güvenliği ve emniyetini sağlamak, (iii) çeşitli kullanıcıların bu web sitesine ve/veya uygulamalarımıza erişimini engellemek, (iv) bu web sitesi ve/veya uygulamalarımızın nasıl kullanıldığını daha iyi anlamak. IP adresi, İnternet'e her giriş yaptığınızda bilgisayarınızı tanımlamak üzere ağ üzerindeki bilgisayarlar tarafından kullanılan bir sayıdır.

 • Kayıt Dosyaları

Web sitesi ve/veya uygulamalarımızın aktivitelerini kaydeden ve kullanıcıların gezinme alışkanlıkları konusunda istatistik toplayan kayıt dosyaları şeklinde bilgi toplayabiliriz (biz veya bizim adımıza bir üçüncü taraf). Bu girişler isimsiz olarak oluşturulur ve (i) bir kullanıcının tarayıcı türü ve işletim sistemi, (ii) bir kullanıcının oturumu (geldikleri sayfanın URL'si, web sitesi ve/veya uygulamalarımızı ziyaret ettikleri tarih ve zaman, web sitemizde ve/veya uygulamalarımızda görüntüledikleri sayfalar ve bunları görüntüleme süreleri) hakkında bilgiler ve (iii) benzer gezinti veya tıklama dizisi verilerini (başka öğeler ile birlikte) toplamamıza yardımcı olur. Kayıt dosyalarında bulunan bilgileri iç pazarlama ve demografik çalışmalarımız için kullanırız, bu şekilde size sağladığımız çevrimiçi hizmetleri sürekli olarak iyileştirebilir ve özelleştirebiliriz. Kayıt dosyaları sadece dahili kullanım içindir ve herhangi bir kullanıcı ile ilişkilendirilmez.

 • Web İşaretçileri

Bu web sitesinde ve/veya uygulamalarımızda web işaretçileri (veya net GIF'ler) kullanabiliriz veya gönderdiğimiz e-posta mesajlarına ekleyebiliriz. Web işaretçileri ("web böcekleri" olarak da bilinir) bize veri aktarımı sağlamak amacıyla bir web sayfası veya bir e-posta mesajı üzerine bir grafik görüntü sağlama yöntemi sunan küçük kod dizileridir. Web işaretçileri tarafından toplanan bilgiler yukarıda yer alan IP Adresi bölümündeki bazı bilgileri içerebilir, buna ek olarak kullanıcıların bir e-posta kampanyasına nasıl tepki verdiği ile ilgili bilgiler sağlayabilir (örneğin e-postanın açılma zamanı, e-posta üzerinden kullanıcının nereye bağlantı sağladığı gibi). Web işaretçisi bilgilerini site trafik raporlaması, benzersiz ziyaretçi sayımları, reklam ve e-posta denetleme ve raporlama, kişiselleştirme dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan farklı amaçlar için kullanmaktayız.

9. E-Pazarlama - spamming nedir ve spam e-postalar ile ilgili olarak tutumumuz nedir?

Spamming, sizin onayınız olmadan reklam veya pazarlamayla ilgili materyalleri içeren istemediğiniz e-postaların size gönderilmesidir.

Size SPAM e-posta GÖNDERMEYİZ. Çalışanlarımızı spamming'den korumak için bir spam önleyici araç kullanmaktayız. Karşı tarafın rızasını almadan e-posta göndermek, çoğu ülkede yasa dışıdır. Kişisel bilgilerinizi (e-posta adresiniz de dâhil olmak üzere) doğrudan pazarlama veya takip etme iletişimleri için sizin AÇIK izniniz olmaksızın kullanmayız. Buna "KATILMA TERCİHİ" onayı denir.

Aynı zamanda kişisel bilgilerinizi spam postalar için kullanacak hiçbir Üçüncü Tarafla kişisel bilgilerinizi paylaşmayız. Bu web sitesi ve uygulamalarımız size e-posta ile pazarlama bilgilerini alma fırsatı sunar. Nestlé tarafından gönderilen her e-posta size istediğiniz tarihte pazarlama e-postalarını almayı durdurma imkânı sunar.Herhangi bir nedenle bir Nestlé Grubu şirketinden spam e-posta aldığınıza inanıyorsanız, lütfen hemen Bize Ulaşın.

10. Kişisel bilgilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?

Bize bu web sitesi ve/veya uygulamalarımız üzerinden gönderdiğiniz kişisel bilgileri Müşteri İlişkileri Pazarlama veritabanı gibi veritabanlarında saklayabiliriz. Kişisel bilgileriniz Nestlé Grubu tarafından yalnızca talepleri yanıtlamak veya sorunları çözmek, geliştirilmiş ve yeni hizmetler sunmak ve geçerli yasalar gereğinde yasal gerekliliklere uymak için duyduğumuz ihtiyaç göz önüne alındığında makul derecede gerekli olduğu sürece saklanacaktır. Bu, kişisel bilgilerinizi Nestlé hizmetlerini kullanmayı ya da bu web sitesini ve/veya uygulamalarımızı kullanmayı bırakmanızdan sonra makul bir süre için saklayacağımız anlamına gelir. Bu dönemden sonra, kişisel bilgileriniz Nestlé Grubundaki tüm sistemlerden silinir.

Kişisel bilgilerinizi herhangi bir zamanda silme hakkına sahip olduğunuzu size hatırlatırız. Bkz. Soru 6.

11. Bu web sitesi ve/veya uygulamalarımız çocuklardan veri topluyor mu?

Bu web sitesi ve/veya uygulamalarımız 13 yaşından küçük çocuklara yönelik değildir. Bu web sitesi ve/veya uygulamalarımız kasıtlı olarak 13 yaşından küçük çocuklardan kişisel bilgi talep etmez veya toplamaz.

12. Diğer üçüncü taraf web sitelerine bağlantı sağlıyor muyuz?

Bu web sitesi ve/veya uygulamalarımızı diğer şirket veya organizasyonların web sitelerine bağlayabiliriz (toplu olarak "üçüncü taraf siteleri"). Üçüncü taraf web siteleri bizim kontrolümüzde olmadığından bu Gizlilik Bildirimi bu tür üçüncü taraf web siteleri için geçerli olmayacaktır. Verilen bağlantıları kullanarak üçüncü taraf web sitelerine girerseniz, bu sitelerin operatörleri kişisel bilgilerinizi toplayabilir. Lütfen herhangi bir kişisel bilgi vermeden önce bu üçüncü taraf web sitelerinin Gizlilik Politikalarından memnun olduğunuzdan emin olun. Elimizden geldiğince bağlantı verilen tüm üçüncü taraf web sitelerinin kişisel bilgilerinizin korunması için benzer önlemlere sahip olmasını sağlamaya çalışıyoruz, ancak bu üçüncü taraf sitelerin faaliyetleri, gizlilik politikaları veya gizliliğe uyma seviyeleri için yasal olarak ya da başka bir şekilde sorumlu tutulamayız.

Toplanan Kişisel Verilere ilişkin Aydınlatma Metni

Nestle Turkiye Gıda Sanayi A.Ş.  (“Nestle”) ve grup şirketleri olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine önem veriyor ve bu itibarla sizlerden talep ettiğimiz ve bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında verilerinizin nasıl işlendiği, kimlerle ve hangi durumlarda paylaşılabileceği konularında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 

Bizlere sağlamış olduğunuz ad, soy ad, telefon numarası, e-mail adresi, şirket adı, iş ünvanı ve şirket adres bilgisi sipariş süreçlerinizin yürütülmesi amacıyla tarafımızca işlenecek ve siparişinizi yerine getirecek olan ilgili üçüncü parti çalışanları ile paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz ayrıca, sipariş süreçlerinizin yürütülmesi ve sipariş kayıtlarının tutulması amacıyla Nestlé Türkiye Gıda Sanayi A.Ş.’nin bağlı bulunduğu Nestle S.A.’ya ve grup şirketlerine yurtdışına aktarılabilmektedir.

 

Kişisel verileriniz, belirtilen amaçlarla, Kanun'un 5. maddesinde belirtilen Nestle'nin meşru menfaatleri için zorunlu olma, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi veya işlemenin sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz, e-posta yoluyla toplanmaktadır.

Bunun yanı sıra, rıza vermeniz halinde, avantajlı kampanya ve özel fırsatlarından haberdar edilmeniz amacıyla, sağlamış olduğunuz iletişim kanalları aracılığıyla sizlere ticari elektronik iletiler gönderilebilecektir.

 

Bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz. Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

 

 • Maslak Mah. Büyükdere Cad. No. 255 A Blok Kat. 6 34398 Sarıyer-İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya
 • Şirketimizin nestle@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden veya
 • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin tuketici.hizmetleri@tr.nestle.com adresine ileterek

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin kurumumuz için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde Nestle tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin, Nestle için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Sağlıklı Günler Dileriz.

 

Bize nasıl ulaşabilirsiniz?

Bu Gizlilik Bildirimi veya bilgi toplama uygulamalarımız ile ilgili herhangi bir sorunuz, şikayetiniz veya yorumunuz varsa Nestlé S.A., Kurumsal Medya İlişkileri, 1800 Vevey, İsviçre adresine yazıp göndererek veya  webmaster@nestle.com e-posta adresini kullanarak veya +41 12 924 2200 numaralı telefonu arayarak bize bildirebilirsiniz.
VEVEY, Nisan 2013
Telif Hakkı © 2013 Société des Produits Nestlé S.A.